เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น ค่า PH ในดิน ยี่ห้อ Smart รุ่น 4in1 Soil Meter
739.00 บาท
990.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

มิเตอร์วัดคุณสมบัติในดินวัดค่าความเป็นกรดด่าง

ความชื้น อุณหภูมิและความเข้มของแสง

ช่วยวิเคราะห์คุณสมบัติในดินที่จำเป็น

เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับพืชผักแต่ล่ะชนิด

คุณสมบัติพิเศษ

  • วัดค่าได้ 4 ประเภท

  • ความชื้น,ค่า pH,อุณหภูมิและคาวมเข้มแสง

  • ช่วยวิเคราะห์คุณสมบัติที่จำเป็นในดิน

  • เพื่อให้ปรับปรุงดินให้มีความเหมาะสมกับพืชผักแต่ละชนิด 

  • เพื่อให้แก้ไขสภาพดินที่ไม่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโต

  • หรือการให้ผลผลิตของพืชผักได้อย่างเหมาะสม

  • เครื่องจะปิดอัตโนมัติเมื่่อมีการใช้งานเกิน 5 นาที

  • ให้ความละเอียดสูงและแม่นยำ

  • เหมาะสำหรับงานเกษตรต่างๆ ฯลฯ

  • วัดอุณหภูมิได้ 2 แบบ องศาเซลเซียสและฟาเรนไฮด์

ระดับความชื้น : 5 ระดับ

- Dry+: ความชื้นน้อยกว่า 5%

- Dry: มีความชื้นระหว่าง 5-10%

- NOR: มีความชื้นระหว่าง 10-20%

- WET: มีความชื้นระหว่าง 20-30%

- WET+: มีความชื้นมากกว่า 30%

ระดับความเข้มแสง : 9 ระดับ

มิเตอร์แสดงช่วงค่าความเข้มแสงเป็น 9 ระดับ

โดยแต่ละช่วงจะมีค่าต่ำสุด (low) - สูงสุด (high)

ตามตารางดังนี้ (มีหน่วยเป็น Lux)

- Low- = 0 - 500

- Low = 500 - 5,000

- Low + = 5,000 - 10,000

- Nor- = 10,000 - 25,000

- Nor = 25,000 - 60,000

- Nor+ = 60,000 - 80,000

- Hgh- = 80,000 - 100,000

- Hgh = 100,000 - 120,000

- Hgh+ = 120,000 greater

คุณสมบัติสินค้า

ช่วงค่าการวัดกรดด่าง : 3.5 - 9.0

ความละเอียดค่ากรดด่าง : 0.5

ช่วงค่าการวัดอุณหภูมิ : 16 - 122°F (-9 - 50°C)

ความละเอียดค่าอุณหภูมิ : 1°F (1°C)

คำนวณความเข้มแสง : 9 ระดับ

ความชื้นในดิน : 5 ระดับ

กรดด่างในดิน : 12 ระดับ 

ขาวัดมิเตอร์ยาว 8 นิ้ว (200 มม.)

ปิดเครื่องอัตโนมัติภายใน 5 นาที

แบตเตอรี่ : ขนาด 9V (ไม่รวมในชุด)

อุปกรณ์ที่มากับเครื่อง

เครื่อง 4 in 1 Soil Meter

สินค้ารับประกัน 6 เดือน

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น